Article image

Obrtnik i partner Datum: 17.06.2013.

Autor: Obrtnik i partner

Kako obrtnici paušalisti provode fiskalizaciju?

Fiskalizacija u prometu gotovinom - obveze malih obveznika fiskalizacije.

 

Obrtnike koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom definira kao male obveznike fiskalizacije. Za male obveznike fiskalizacije se ne zahtijeva izdavanje računa putem elektroničkih naplatnih uređaja, stoga oni ne moraju (ali to mogu izabrati) ispostavljati račune putem elektroničkih naplatnih uređaja, ali imaju slijedeće obveze:

 

a) internim aktom opisati  poslovni prostor i oznaku operatera – osoba koje su ovlaštene za ispostavljanje računa (vidi Poglavlje 19.4. Brošure o fiskalizaciji, članak Fiskalizacija: Primjeri internog akta i novosti iz Porezne uprave  i članak Što treba sadržavati interni akt za potrebe fiskalizacije?)

 

b) prije nastanka obveze fiskalizacije u nadležnoj Poreznoj upravi ovjeriti propisanu knjigu računa (posebni uvezeni blok paragon računa), s time da se svake kalendarske godine obvezno počinje od broja 1 (vidi Poglavlje 19.5 Brošure o fiskalizaciji).

Uvezana knjiga računa je posebna vrsta paragon bloka ovjerena od Porezne uprave za potrebe fiskalizacije. Koristi se u slučaju prestanka rada (kvara) računalne opreme ili nestanka struje. Ovakve račune porebno je u roku 48 sati prepisati u program i nakadno fiskalizirati. Računi moraju sadržavati sve propisane elemente.

Iznimno,  u 2013. godini obveznici koji s fiskalizacijom počinju od 01.04.2013. godine, ili od 01.07.2013. godine mogu ispostavljati račune počevši od broja 1, što znači da računi što su ispostavljeni u 2013. godini iznimno mogu dva puta počinjati s brojem 1.

Izvor fotografije: fan Facebook stranice Obrtnik i partner

 

c) račune izdavati isključivo iz knjige računa.

d) u zatvorenim poslovnim prostorima na vidnom mjestu istaknuti obavijest o obvezi kupca da preuzme i zadrži izdani račun.

 

Poslovni prostor je svaki zatvoreni ili otvoreni prostor, ali i svako pokretno mjesto (kombi i dostavna vozila) koje služi za obavljanje djelatnosti isporuke dobara te obavljanje usluga. Za potrebe provedbe fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog poslovnog prostora u kojima se obavlja različita djelatnost. Poslovnim prostorom smatra se i prostor kojeg obveznik fiskalizacije radi potrebe obavljanja djelatnosti koristi samo povremeno ili privremeno za potrebe održavanja sajmova, seminara ili provedbu sličnih djelatnosti. 

Za djelatnosti što se obavljaju na terenu obveznik fiskalizacije samostalno određuje potrebu zasebnog vođenja pokretnog poslovnog prostora, ovisno o prirodi posla. Ako se radi o pokretnom mjestu koje služi za obavljanje djelatnost ili o fizičkoj osobi koja obavlja usluge na terenu kao adresu poslovnog prostora upisuje se tip poslovnog prostora ili adresa obveznika fiskalizacije. 

Podaci o poslovnom prostoru:

1) adresa poslovnog prostora, odnosno tip poslovnog prostora, način poslovanja – vrsta djelatnosti (internet trgovina, pokretna trgovina, i slično) u svim slučajevima kad nije moguće naznačiti adresu poslovnog prostora,
2) radni dani i radno vrijeme.

 

Dakle, mali obveznici fiskalizacije provode fiskalizaciju na način da izdaju račune na ovjerenim računima, ali nemaju dodatne troškove uspostave sustava fiskalizacije kao ostali obveznici fiskalizacije (nabavka uređaja i softvera koji imaju podršku za rad s digitalnim certifikatima, nabavka digitalnog certifikata, nabavka aplikacije za elektroničko potpisivanje, povezivanje na Internet, održavanje softvera i slično).

(Izvor: www.porezna-uprava.hr, Brošura fiskalizacije )

Društvene mreže: